• MENU
  • $ USD
  • MY CART    0

Ash Blonde (60) Clips

Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 18" 125g- ON BACKORDER
$150.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 45g Bombay Boost
$59.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 160g
$190.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 220g
$220.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 22" 220g
$235.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 22" 270g
$290.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 24" 270g
$310.00
Ash Blonde (60) - a light blonde featuring cool undertones.