• MENU
  • $ USD
  • MY CART    0

Ash Blonde (60) Clips

Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 18" 125g
$150.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 45g Bombay Boost- ON BACKORDER
$59.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 160g- ON BACKORDER
$190.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 20" 220g- ON BACKORDER
$220.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 22" 220g- ON BACKORDER
$235.00
Clip-in Extensions Ash Blonde (60) 24" 270g
$310.00
Ash Blonde (60) - a light blonde featuring cool undertones.